Akupunktur

Akupunktur (”Zhen Jiu” på kinesiska) är ett av de mest sofistikerade systemen i kinesisk medicin och går ut på att man använder tunna nålar som man sticker på aku-punkter längs meridianerna för att påverka organ eller energi- och blodflöden.

Behandlingen är effektiv för att lugna nervsystemet. Den har visat effekt för utmattningssymptom, till exempel stress, ihållande huvudvärk, sömnbesvär, depression och ångest.

Behandlingen lindrar smärta effektivt genom att arbeta med de underliggande besvären, t.ex. värk i axlar, rygg eller muskelvärk och muskelskador, samt smärta i leder och armar från sport, arbete och förslitning.

Akupressur

Akupressur används som komplement till eller istället för akupunktur. Behandlingen går ut på att man trycker med fingrarna och händerna på olika delar av kroppen och följer meridianernas och aku-punkternas system.

Moxibustion

Nära kopplat till akupunkturen är s.k. moxibustion. Det innebär att man för glödande moxa över punkter på huden för att värma upp blodet och underlätta flödet av blod och energi samt stärka yang. Kliniskt används akupunktur och moxibustion tillsammans.